Skip to content
 • 1 Bình chọn
  6 Bài Viết
  29 Lượt xem
  mr386M
  Kết thúc của bài học

  Trong seri bài học về Biến của Python chúng ta đã có khái niệm về Biến, các cách khai báo và sử dụng biến linh hoạt trong Python. Điều quan trọng là chúng ta phải thực hành từng ví dụ, cho chạy thử các chương trình con để hiểu cách Python vận hành Biến như thế nào.

  Chúc các bạn thành công!-|

0

Trực tuyến

47

Người dùng

96

Chủ Đề

223

Bài Viết