Skip to content
 • 0 Bình chọn
  2 Bài Viết
  23 Lượt xem
  adminA

  @buctuong2000 đã nói trong Kết quả bóc background bằng Runaway. Khá mĩ:

  Đây là kết quả thử Runway của mình.

  <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/iT7ejip4uUw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

  Diễn đàn không cho đăng video từ Youtube ah AD?

  AD mới xài nodebb này nên cũng ko rành lắm

0

Trực tuyến

47

Người dùng

96

Chủ Đề

223

Bài Viết